Sme tu pre Vás!

Naša moderná stomatologická ambulancia ponúka svojim pacientom komplexnú zubnú starostlivosť pre dospelých i deti na najvyššej úrovni.

Pri našej práci vychádzame z najnovších poznatkov v oblasti stomatológie a použitie moderných technológií zaisťuje bezbolestné a nestresujúce ošetrenie.

Služby

Preventívna stomatológia

Preventívna starostlivosť je základný a najdôležitejší obor nie len v stomatológii, ale v medicíne vôbec. Má za úlohu predchádzať ochoreniam (primárna prevencia), včas diagnostikovať začínajúce ochorenie, včasnou liečbou predísť jeho zhoršeniu (sekundárna prevencia) a predísť celkovým komplikáciám vyplývajúcim z ochorenia (terciálna prevencia).

Čítať viac ›

Detská stomatológia

V našom zariadení radi ošetríme aj detských pacientov od 6 rokov.

V rámci detskej stomatológie kladieme dôraz najmä na odbúranie zbytočného stresu a obáv našich najmenších pacientov z návštevy zubnej ambulancie.
Ošetreniu našich malých klientov preto predchádza pohovor s dieťaťom a predstavenie nášho príjemného prostredia. V prípade záujmu môže pri zákroku asistovať aj náš "kolega", rybka Nemo :), ktorá bude dozerať nad rýchlym a bezbolestným priebehom každého zákroku.

Čítať viac ›

Estetická stomatológia

Spoločným záujmom klienta a lekára by mal byť zub, ktorý je nie len kvalitne ošetrený, ale má aj kozmeticky a esteticky vyhovujúci vzhľad, predovšetkým v predných častiach chrupu. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame najmodernejšie postupy a materiály.

Čítať viac ›

Protetická stomatológia

Stomatologická protetika sa zaoberá nahradením chýbajúcich zubov. Rehabilituje žuvaciu, fonačnú a estetickú funkciu chrupu. Delí sa na snímateľnú a fixnú protetiku.

Ku snímateľnej protetike patria vyberateľné totálne alebo čiastočné protézy, kotvené sponami, alebo špeciálne protézy z pružnej živice (Flexite), ktoré neobsahujú kovové prvky, sú odľahčené a držia svojou pružnosťou.

Čítať viac ›

Chirurgia

V našom stomatologickom centre vykonávame zákroky bežnej dentoalveolárnej chirurgie

  • jednoduché aj komplikované extrakcie
  • extrakcie zubov múdrosti
  • resekcie koreňového hrotu
  • úpravy uzdičiek
Čítať viac ›

Keramické estetické fazety

Keramické estetické venéry - fazetky - sa odporúčajú na estetickú korekciu tetracyklínových   alebo inak esteticky menejcenných frontálnych zubov. Je to vysoko estetická lisovaná keramika pripomínajúca škrupinu,k torá sa špeciálne lepí na vonkajšie plôšky zubov, ktoré sa mierne zbrúsia.
Tým sa dosiahne ideálny  a trvanlivý estetický efekt na vlastných zuboch pacienta.

Čítať viac ›

Kovokeramické fixné náhrady

Kovokeramické fixné náhrady - korunky a mostíky - sú v dnešnej dobe štandardne k vlastným pilierom trvalo pripevnené náhrady s vysokou estetikou. Sú indikované pri stratách jedného či viac zubov keď sú prítomné kvalitné pilierové zuby, na ktoré budú kotvené. Jadro koruniek aj mostíkov je pevné kovové a na to sa po vrstvách napaľuje keramika. Tieto náhrady sú farebne stále a veľmi pevné.

Čítať viac ›

Zirkónové fixné náhrady

Zirkónové fixné náhrady - korunky a mostíky – patria u nás k nadštandardným fixným náhradám s vysokou estetickou kvalitou. Sú veľmi pevné, bez kovového jadra, čo im dodáva prirodzený vzhľad. Sú indikované podobne ako kovokeramika, pri stratách jedného či viac zubov, aj pri korekcii nevhodného tvaru či farby vlastných zubov. Sú obzvlášť indikované pacientom alergickým na kovové náhrady.

V indikovaných prípadoch dokážeme rozšíriť funkčný chrup aj do oblasti chýbajúcich zubov s použitím špeciálnych sklených pilierov.

Cerec - CAD/CAM

Cerec - CAD/CAM korunky, mostíky, výplne, endokorunky - tento systém je najmodernejší, najrýchlejší a veľmi kvalitný, využívaný vo fixnej protetike na vyhotovenie samostatných koruniek, mostíkov, rozsiahlych aj menej rozsiahlych výplní, ktoré sú precízne, homogénne, veľmi pevné a odolné. Obrovská výhoda je rýchle vyhotovenie týchto prác, dá sa povedať - na počkanie.

Čítať viac ›

Endodoncia

Endodoncia - je definitívne zaplnenie koreňových kanálikov po ich vyčistení a strojovom rozšírení.

Na našom pracovisku je zaužívaná moderná strojová metóda s nikel-titánovými nástrojmi, meranie dĺžky koreňových kanálikov Apexlokátorom a následné hermetické uzavretie kanálikov systémom Thermafil. Komplexný systém ošetrenia pochádza zo Švajčiarska.

Čítať viac ›

Biologická stomatológia

V roku 2011-získanie certifikátu z komplementárnej-biologickej stomatológie. V našej praxi nepoužívame amalgámové výplne.Protetické práce robíme z bezkovovej keramiky a preferujeme bezkovové práce aj v snímateľnej protetike.Máme holistický pohľad na pacienta, berieme ohľad na všetky jeho choroby.

Čítať viac ›

Detoxikácia, harmonizácia

V rámci komplexného ošetrenia sa nezameriavame len na zuby, ale snažíme sa aj o zlepšenie celkového stavu pacienta. Na základe záujmu pacienta poskytujeme poradenstvo a terapiu aj v oblasti detoxikácie a celkovej harmonizácie organizmu.